Jak prowadzić księgowość dla angielskiej firmy w Polsce

Prowadzisz firmę w Anglii lub innym europejskim kraju i zamierzasz rozwinąć biznes również w Polsce? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym omawiamy podstawy prowadzenia księgowości w Polsce.

Rozszerzanie swojej działalności gospodarczej za granicą może być interesującą i dochodową możliwością dla brytyjskich firm. Polska, z silnym rynkiem, stabilnym wzrostem gospodarczym i sprzyjającym otoczeniem biznesowym, może być idealnym miejscem do prowadzenia działalności. Jednak, aby prowadzić księgowość dla angielskiej firmy w Polsce, trzeba poznać polski system podatkowy, regulacje prawne i zasady rachunkowości. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak prowadzić księgowość dla brytyjskiej firmy na polskim rynku.

Rejestracja firmy i uzyskanie NIP

Zanim przystąpisz do prowadzenia księgowości dla swojej brytyjskiej firmy w Polsce, musisz zarejestrować swoją działalność na polskim rynku. Należy zgłosić się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP). Będziesz potrzebować tego numeru do rozliczeń podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Polski system podatkowy obejmuje różne rodzaje podatków, które mogą wpłynąć na prowadzenie księgowości dla angielskiej firmy w Polsce. Należy się zapoznać z następującymi podatkami:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – podatek dochodowy obowiązujący spółki z o.o. i spółki akcyjne. Obecnie wynosi 19%.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą (np. jednoosobowych firm). Stawki PIT wynoszą 12% (do określonego limitu) i 32% (powyżej tego limitu).
  • Podatek od towarów i usług (VAT) – ogólny podatek konsumpcyjny. W Polsce stawki VAT wynoszą 23% (stawka podstawowa), 8%, 5% i 0% (stawki obniżone) oraz 0% (zwolnienia).
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – podatek od umów sprzedaży, zamiany, darowizn, a także umów o dożywocie czy spółek. Stawki PCC w Polsce wynoszą 1%, 2% lub 3%, w zależności od rodzaju umowy.
  • Podatek od nieruchomości – podatek, który przedsiębiorcy muszą zapłacić za posiadanie nieruchomości komercyjnych. Stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez gminy, w granicach określonych przez ustawę.
  • ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pracowników i przedsiębiorców. Składki ZUS obowiązują zarówno pracodawców, jak i pracowników, a ich wysokość zależy od rodzaju umowy i podstawy wymiaru.

Skorzystaj z usług lokalnego biura rachunkowego
Świdnikhttps://biuroeverte.pl/biuro-rachunkowe-swidnik/
Biłgorajhttps://biuroeverte.pl/biuro-rachunkowe-bilgoraj/
Parczewhttps://biuroeverte.pl/biuro-rachunkowe-parczew/


Wybór odpowiedniego systemu księgowości

W Polsce istnieje kilka systemów księgowości, które można wybrać w zależności od rodzaju działalności i wielkości firmy. Można postawić na księgi handlowe (pełna rachunkowość) – dla spółek kapitałowych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych, a także dla podmiotów, których przychody przekroczyły równowartość 2 milionów euro w poprzednim roku obrotowym. Wykorzystywana jest równie książka przychodów i rozchodów (KPiR) – uproszczony system księgowości dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, których przychody nie przekraczają 2 milionów euro w roku obrotowym. Do wyboru jest również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jeszcze bardziej uproszczony system księgowości dla małych przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria, takie jak roczne przychody nieprzekraczające 250 000 zł.

Aby prowadzić księgowość dla angielskiej firmy w Polsce, warto zatrudnić lokalnego księgowego lub skorzystać z usług polskiego biura rachunkowego. Księgowi pomogą Ci zrozumieć polski system podatkowy, sporządzić odpowiednie dokumenty i przestrzegać lokalnych przepisów. W Polsce istnieje wiele biur rachunkowych, które świadczą usługi dla zagranicznych przedsiębiorstw i mają doświadczenie w pracy z firmami brytyjskimi. Prowadzenie księgowości dla angielskiej firmy w Polsce wymaga starannej ewidencji dokumentów księgowych. Należy przechowywać kopie wszystkich faktur, umów, dowodów płatności oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W Polsce obowiązuje 5-letni okres przechowywania dokumentów księgowych.

Angielska firma prowadząca działalność w Polsce musi sporządzać i składać sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe zgodnie z polskimi przepisami. Zwykle sprawozdania finansowe należy sporządzać raz w roku, a deklaracje podatkowe – co miesiąc lub co kwartał, w zależności od wybranego systemu księgowości i rodzaju podatku. Firmy związane z zagranicznymi podmiotami powinny przestrzegać polskich przepisów dotyczących transferu cen. Obejmuje to między innymi dokumentowanie transakcji związanych z dostarczaniem towarów lub usług pomiędzy powiązanymi podmiotami oraz ustalanie cen transferowych zgodnie z zasadą arm’s length. W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących transferu cen polskie władze podatkowe mogą nałożyć kary finansowe.

Prowadzenie księgowości dla angielskiej firmy w Polsce może być skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i wsparciem można przestrzegać lokalnych przepisów i uniknąć problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie polskiego systemu podatkowego, wybranie odpowiedniego systemu księgowości, zatrudnienie doświadczonego księgowego lub biura rachunkowego oraz przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania dokumentów i składania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here