co to głoski

Głoski to elementy mowy, które są wytwarzane przez narządy artykulacyjne (np. język, wargi, zęby) i służą do tworzenia dźwięków mowy. W języku polskim istnieje kilkanaście różnych głosek, które są podstawą do tworzenia słów i zdań.

Głoski dzielą się na samogłoski i spółgłoski. Samogłoski to głoski, które są wytwarzane przez otwarcie głosu (np. a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y). Spółgłoski to głoski, które są wytwarzane przez zamknięcie głosu (np. b, c, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, p, r, s, t, w, z, ż, ź).

Głoski są ważnym elementem języka i służą do tworzenia słów i zdań. Umiejętność poprawnego wymawiania głosek jest niezbędna do prawidłowego mówienia i rozumienia języka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here