Akcje czy lokata

Rok 2020 był rekordowy pod względem otwartych kont maklerskich. Wiele z tych rachunków zostało założonych przez osoby, które mają nikłe pojęcie na temat funkcjonowania rynków finansowych. Do tej pory trzymały one pieniądze na bezpiecznych lokatach bankowych, które wypłacały regularny, niski zysk. Niestety sytuacja na świecie i rekordowo niskie stopy procentowe zmusiły je do poszukiwania lepszej alternatywy. Wiele z tych osób nie rozróżnia nowych pojęć i uważa, że “lokują” pieniądze na giełdzie tak samo jak by robiły to w banku.

Formy lokowania pieniędzy

Na świecie istnieje wiele możliwości lokowania swoich oszczędności. Lokata bankowa to depozyt, który przynosi odsetki. Są to opłaty, które bank płaci klientom w zamian za możliwość korzystania z ich pieniędzy. Są wypłacane bardzo regularnie. Nieco większym ryzykiem charakteryzują się obligacje, czyli papiery dłużne. Te instrumenty działają podobnie do lokaty – również wypłacają odsetki w tych samych odstępach czasu. Za bezpieczne uważane metale szlachetne, które znakomicie przechowują wartość w okresach niepewności na rynkach. Są bezpieczną ostoją w czasie kryzysów i panowania negatywnych, rzeczywistych stóp procentowych. Ich jedyna wadą jest brak wypłacania odsetek i koszty przechowywania.

Akcje i rynek giełdowy

W przeciwieństwie do większości instrumentów finansowych akcje są potwierdzeniem bycia wspólnikiem w konkretnej firmie. Dają możliwość decydowania o losach firmy w formie uczestnictwa na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Ponadto wypłacają dywidendę, która jest formą realizacji zysku. W ten sposób spółki dzielą się kapitałem, który wypracowały w czasie prowadzenia działalności. Akcje są notowane na parkiecie giełdowym w określonych godzinach dnia. Giełda umożliwia wymianę wartości pomiędzy właścicielami firm a posiadaczami kapitału. Jest to jeden z najlepszych sposobów zapewnienia finansowania dla firm.

Gdzie inwestor może kupić akcje?

Jeśli dana osoba zdecyduje się zostać współwłaścicielem firmy, to powinna znaleźć dobry dostęp do rynku. Akcje polskich spółek są dostępne u większości maklerów, ale nie każdy posiada możliwość dostania akcji z giełd zagranicznych. Przed założeniem rachunku najlepiej sprawdzić ofertę danej instytucji. Profesjonalne platformy brokerskie sprzedają akcje online z każdego miejsca na całym świecie.

Czym kierować się podczas kupowania akcji?

Kupowanie akcji może się wiązać z dużymi emocjami, które nie są najlepszym doradcą. Warto wyznaczyć określoną kwotę pieniędzy na inwestycje. Są to pieniądze, których strata nie powinna być dotkliwa. Osoby, które nie posiadają oszczędności nie powinny zapożyczać się specjalnie na zakup akcji. Wiąże się to z większą dawką emocji – strata na rynku może stworzyć dodatkowe obciążenie w postaci długu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here